Polski Serwis Kręglarski

Kręgle klasyczne – sport na całe życie

Artykuł

Komunikat specjalny 25.03.2021 r. – COVID

📁 Komunikaty PZKręgl. 🕔25.marzec 2021

Zarząd Sekcji Kręglarstwa Klasycznego na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.03.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w dniu 25.03.2021 r. podjął następujące decyzje:

  1. Do odwołania wstrzymuje wszelkie rozgrywki organizowane przez Polski Związek Kręglarski.
  2. Z uwagi na rozegranie w Superlidze Kobiet i Mężczyzn dwóch pełnych rund meczowych (mecz i rewanż) – rozgrywki zostają na tym etapie zakończone z aktualnym wynikiem jako ostatecznym.
  3. Centralna Liga Juniorów w miarę możliwości zostanie dokończona w późniejszym terminie.
  4. Kalendarz Imprez Centralnych w miarę możliwości będzie realizowany według wcześniejszych ustaleń.
  5. Rekomenduje się wszystkim klubów zaprzestanie treningów do 09.04.2021 – obiekty sportowe do dnia 09.04.2021 powinny wg rozporządzenia być użytkowane „wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sportw ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy”.

Życzymy wszystkim zdrowia i jak najszybszego powrotu do normalnego funkcjonowania.

w imieniu Zarządu SKK PZKręgl.
Maciej Klaskała

Share this article with friends

Similar Articles