Polski Serwis Kręglarski

Kręgle klasyczne – sport na całe życie

Historia kręgli

02
„Historia kręgli” to cykl artykułów, które jako jedyni publikujemy w internecie, za zgodą autora – Pana Grzegorza Cwojdzińskiego.
Większość materiałów pochodzi z pracy doktorskiej Pana Grzegorza i spokojnie można rzec, iż są to perełki informacyjne o kręglarstwie na terenie Polski.
Materiały są chronione prawem autorskim i wszelkie kopiowanie ich jest zabronione.
Po kontakcie z naszą redakcją można uzyskać kontakt do Pana Grzegorza, który na pewno podzieli się wiedzą i zapewne zezwoli użyć materiałów we wskazanym celu.

HISTORIA KRĘGLI

Artykuł nr 1
Wstęp do historii.

KRĘGLE –- GRA BOGÓW, KRÓLÓW I LUDZI

Autorzy i właściciele strony internetowej www.kregle.net – Maciej Kląskała i Jarosław Bonk zaproponowali mi publikację na łamach ich strony serii artykułów o historii naszej gry sportowej. Pomysł de facto „wyszedł” od Ryszarda Bonka, który już wcześœniej namawiał mnie na publikowanie takich artykułów o historii gry w kręgle w Polsce.
Temat podjąłem tym chętniej, że zabiegi o wydanie drukiem mojej dysertacji doktorskiej, póki co nie znalazły chętnego wydawcy czy sponsora. Praca ta będzie, więc podstawą tych opracowań.
Napisałem ją w 1977 roku, obroniłem w następnym – tytuł pracy: „Rozwój kręglarstwa na ziemiach polskich do 1975 roku”, a promotorem jej był prof. dr hab. Bernard Woltmann z AWF Poznań. Artykuły pragnę ilustrować licznymi unikalnymi zdjęcia, które posiadam w zbiorach i wzbogacić o ciekawostki i historyjki, które w pracy naukowej nie mogły się znaleźŸć. Praca jest efektem moich badań prowadzonych od początku lat siedemdziesiątych i jest pierwszym tak obszernym opracowaniem naukowym przedstawiającym genezę powstania i rozwoju gry w kręgle w naszym kraju.
Mimo podkreœślania przez polskich uczonych społecznej wartośœci gier, dotychczasowy brak zainteresowania historyków kultury fizycznej dziejami tej gry zachęcał działaczy tego sportu do amatorskich opracowań, ale i one są nieliczne. Niektóre z nich, a praktycznie większośœć inspirowałem, zadając jako temat prac dyplomowych na kursach instruktorskich i trenerskich. Moje publikacje w tym temacie stały się też podstawą kilku prac magisterskich.
Pragnę historię polskiego kręglarstwa nakreśœlić do dni obecnych, a potem przedstawić serię artykułów o niezwykle ciekawej historii gry w kręgle na śœwiecie. Nikt dotychczas w naszym kraju kompleksowo nie opracował tego tematu.
Praca to niewątpliwie poważna i ambitna, a artykuły chciałbym zamieszczać na tej stronie co dwa tygodnie – będąc na emeryturze zawodowej i sportowej, nie angażowany do pracy w Związku, mam czas – a więc do dzieła!
Na koniec wyrażę nadzieję, że historia gry w kręgle wzbudzi zainteresowanie wszystkich kochających ten sport w każdym jego wymiarze.

dr inż. Grzegorz Cwojdziński
Prezes Honorowy Polskiego Związku Kręglarskiego
Członek Honorowy FIQ-WNBA-NBC

Artykuł nr 2
Najstarsze ślady gry w kręgle w Polsce i skąd o tym wiadomo.

Artykuł nr 3
PLAC KRĘGIELNICY NA CELSTACIE…
Gra w kręgle w bractwach kurkowych w Polsce.

Artykuł nr 4
„POŻYTECZNE ĆWICZENIE CIELESNE DLA MŁODZIEŻY”.
Pionierzy wychowania fizycznego o kręglarstwie.

Artykuł nr 5
CZY GRAJĄC W KRĘGLE MOŻNA ZAŁOŻYĆ ZOO?
Kręglarstwo w zaborze pruskim (1772–1918).

Artykuł nr 6
Co kolarz, wioślarz i łyżwiarz mają wspólnego z kręglami?
Kręglarstwo w zaborze rosyjskim (1772-1918).

Artykuł nr 7
„Czy Cesarz grywał w kręgle?”
Kręglarstwo w zaborze austriackim (1773-1918).

Artykuł nr 8
KSZTAŁTOWANIE SIĘ PIERWSZYCH OŚRODKÓW KRĘGLARSTWA W II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Artykuł nr 9
Kolebka kręglarstwa polskiego.

Artykuł nr 10
TRUDNE POCZĄTKI (1).
Polski Związek Klubów Kręglarskich (1924–1928).

Artykuł nr 11
TRUDNE POCZĄTKI (2).
Polski Związek Klubów Kręglarskich (1924–1928).

Artykuł nr 12
PRZEGRANA ZWIĄZKU Z URZĘDAMI.
Polski Związek Kręglarzy w Poznaniu (1929–1934).

Artykuł nr 13
POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY 1934–1939 (1).
Działalność legalizacyjna i organizacyjna.

Artykuł nr 14
POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY 1934–1939 (2).
Działalność sportowa Związku.

Artykuł nr 15
POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY 1934–1939 (3).
Baza, kluby, działacze i zawodnicy.

Artykuł nr 16
SZANSA NA ZJEDNOCZENIE.
Ogólnopolski Związek Kręglarzy Rzeczypospolitej Polskiej (1938–1939).

Artykuł nr 17
Kręglarstwo na Kujawach i Pomorzu w dwudziestoleciu.

Artykuł nr 18
POLSKI ZWIĄZEK KRĘGLARSKI W KRAKOWIE (1934–1939).
Początki zorganizowanego kręglarstwa w Małopolsce.

Artykuł nr 19
KRĘGLARSTWO NA KRESACH WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ.
Polski Związek Kręglarski we Lwowie (1926–1939).

Artykuł nr 20
OŚRODKI KRĘGLARSKIE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM POZA STRUKTURAMI ZWIĄZKOWYMI (1).
Dlaczego poza związkiem?

Artykuł nr 21
OŚRODKI KRĘGLARSKIE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM POZA STRUKTURAMI ZWIĄZKOWYMI (2).
Kluby kręglarskie na Kaszubach, Kujawach, Powiślu i Pomorzu.

Artykuł nr 22
OŚRODKI KRĘGLARSKIE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM POZA STRUKTURAMI ZWIĄZKOWYMI (3).
Kręglarstwo na Śląsku i ziemi cieszyńskiej.

Artykuł nr 23
OŚRODKI KRĘGLARSKIE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM POZA STRUKTURAMI ZWIĄZKOWYMI (4).
Kluby kręglarskie na terenie centralnej, wschodniej i południowej Polski.

Artykuł nr 24
KRĘGLARSTWO NA ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 1940–1956 (1).
Straty biologiczne i materialne kręglarstwa polskiego w wyniku II wojny światowej.

Artykuł nr 25
KRĘGLARSTWO NA ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 1940–1956 (2) .
Reaktywowanie i działalność kręglarska w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956 cz. 1.
Zawrzały znowu życiem deski kręgielni.

Artykuł nr 26
KRĘGLARSTWO NA ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 1940–1956 (3) .
Reaktywowanie i działalność kręglarska w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956 cz. 2.
Mimo trudności sport kręglarski znów ożył.

Artykuł nr 27
KRĘGLARSTWO NA ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 1940–1956 (4) .
Reaktywowanie i działalność kręglarska w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956 cz. 3.

Artykuł nr 28
KRĘGLARSTWO NA ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 1940–1956 (5) .
Reaktywowanie i upadek kręglarstwa w Bydgoszczy i na Pomorzu.

Artykuł nr 29
KRĘGLARSTWO NA ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 1940–1956 (6).
Kręglarstwo w innych regionach kraju do 1956 roku.

Artykuł nr 30
POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY (1957-1975) (1) .
Reaktywowanie i rozwój Związku w latach 1957-1964.

Artykuł nr 31
POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY (1957-1975) (2) .
Działalność Związku w latach 1964-1970.

Artykuł nr 32
POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY (1957-1975) (3) .
Wprowadzenie nowych form zarządzania w latach 1970-1971.

Artykuł nr 33
POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY (1957-1975) (4) .
50-lecie zorganizowanego kręglarstwa polskiego i jego efekty 1972-1973.

Artykuł nr 34
POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY (1957-1975) (5).
Tworzenie podwalin Polskiego Związku Kręglarskiego w latach 1973-1975.

Artykuł nr 35
POZNAŃSKI ZWIĄZEK KRĘGLARZY (1957-1975) (6) .
Ostatni rok działalności Poznańskiego Związku Kręglarzy.

Artykuł nr 36
ROZWÓJ KRĘGLARSTWA POZA POZNAŃSKIEM (1957-1975) (1) .
Reaktywowanie kręglarstwa w Małopolsce.

Artykuł nr 37
ROZWÓJ KRĘGLARSTWA POZA POZNAŃSKIEM (1957-1975) (2).
Ośrodki kręglarskie na Dolnym Śląsku. Kręglarstwo na Górnym Śląsku, w Zagłębiu i na ziemi cieszyńskiej. Kluby kręglarskie na Pomorzu i Kujawach.

Artykuł nr 38
ROZWÓJ KRĘGLARSTWA POZA POZNAŃSKIEM (1957-1975) (3).
Kręglarstwo na Warmii i Mazurach. Kręglarstwo w innych regionach kraju.

Cykl artykułów nr 1 do 38 kończy opracowaną historię polskiego kręglarstwa do czasu uznania tego sportu w Polsce i powołania Polskiego Związku Kręglarskiego w 1976 roku.Artykuły powyższe oparłem o moją dysertację doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Benona Woltmana z AWF w Poznaniu.Dalszy ciąg historii polskiego kręglarstwa to historia Polskiego Związku Kręglarskiego, którą częściowo do roku 1982 opracowałem i posiadam w maszynopisie.
Dzięki uprzejmości portalu kregle.net postaram się kontynuować historię zorganizowanego kręglarstwa polskiego, przepraszając z góry, że odstępy pomiędzy publikacją poszczególnych artykułów będą znaczne, ze względu na konieczność dopracowania posiadanych materiałów.

Z kręglarskim pozdrowieniem
”Dobry Rzut”
twórca bloku ”Historia kręgli”
Grzegorz Cwojdziński

HISTORIA POLSKIEGO ZWIĄZKU KRĘGLARSKIEGO

Artykuł nr 39
MARZENIA POKOLEŃ SIĘ SPEŁNIAJĄ – ENTUZJAZM PIERWSZYCH LAT ZWIĄZKU.
Działalność organizacyjna Związku do I Krajowego Zjazdu Delegatów (1976-1978).

Artykuł nr 40
KRĘGLARSTWO – PRAWDZIWY, NORMALNY SPORT.
Działalność sportowa PZK do I Krajowego Zjazdu (1976-1978).