Polski Serwis Kręglarski

Kręgle klasyczne – sport na całe życie

Artykuł

Komunikat specjalny 19.04.2021 – COVID

📁 Komunikaty PZKręgl. 🕔19.kwiecień 2021

Na podstawie wprowadzonych w dniu 15.04.2021 r. zmian do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.03.2021., Zarząd SKK rekomenduje możliwość rozpoczęcia treningów dzieci i młodzieży, która uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Kręglarski.

Trenować mogą aktualnie również wszyscy członkowie Kadry Narodowej. Przypominamy, że aktualnie w szerokiej Kadrze Narodowej Seniorek i Seniorów znajdują się wszyscy uczestnicy Superligi oraz gracze grających w zagranicznych najwyższych klasach rozgrywkowych. O powołaniach zostały poinformowane wszystkie kluby, które uczestniczą w tys rozgrywkach.

W tym tygodniu Zarząd SKK podejmie decyzje o rozegraniu w maju zaległych meczów rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów. W tym momencie zostaje również utrzymany termin Memoriału Ryszarda Bonka, w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży, w dniach 14-16.05.2021.

Powyższe decyzje oparte są o zapisy w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19.03.2021 ze wszystkimi późniejszymi zmianami (Dz.U. poz. 512, 546, 574, 617, 654, 683 i 700).

Treść najważniejszych zapisów, dotyczących możliwości uprawiania sportu w aktualnej wersji ma następującą treść:

§9 ust.16

„Do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1.     wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
2.     ich organizowania bez udziału publiczności.”

Share this article with friends

Similar Articles