Polski Serwis Kręglarski

Kręgle klasyczne – sport na całe życie

Artykuł

Badania lekarskie – przypomnienie

📁 Komunikaty PZKręgl. 🕔23.luty 2022

Zarząd SKK PZKręgl. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 37 rozdziału 7 Ustawy o sporcie, zawodnik/czka uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. [Treść jednolita ustawy o sporcie z dnia 29.05.2020 r.]

We wszystkich zawodach organizowanych przez Polski Związek Kręglarski karty zdrowia będą bezwzględnie weryfikowane pod kątem ich ważności.

Share this article with friends

Similar Articles